3.2 Publiekscentrum Energetica

Energetica, Nationaal Publiekscentrum voor Energie in Amsterdam, is gehuisvest in een deel van de ‘Centrale Oost’, de eerste elektriciteitscentrale van de gemeente Amsterdam (1903) en beschikt over prachtige collecties industrieel erfgoed. Energetica heeft tot doel de effecten van de opwekking, de distributie en het gebruik van energie op onze wereld duidelijk te maken. Energetica richt zich op een breed publiek van recreanten, cultuurgenieters, energieconsumenten, gezinnen, jongeren, ouderen en verzamelaars. De activiteiten die Energetica in samenwerking met Sound Souvenirs zal ontwikkelen concentreren zich echter specifiek op de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het VMBO.

Energetica wil van 12 oktober 2006 tot en met 31 december 2007 onder de titel ‘4therecord: energie en geluid bewaard’ een expositie creëren die gebruik maakt van materiaal dat ook voor het cultuurhistorisch deel van de tenhoorstelling in het Domein wordt verzameld, aangevuld met informatie over energie. De expositie draait om het bewaren van geluid en energie, en de toepassing van energie-gerelateerde innovaties in geluidsdragers. De tentoonstelling laat zien hoe we met de wasrol van de fonograaf, de platen van de gramofoon, magneet- en cassettebanden van recorders en de bestanden op mp3- spelers geluid gingen bewaren, en veel van deze apparaten geleidelijk losmaakten van het stopcontact. Gebruikers gingen de draagbaarheid van apparaten steeds belangrijker vinden, en met behulp van accu’s en batterijen bleken we steeds beter in staat energie te bewaren en draagbaar te maken. De expositie lokt bezoekers via verspreide geluiden naar de apparaten waar deze geluiden bijhoren en leert de bezoekers in een activerende omgeving welke energie-gerelateerde innovaties in geluidsdragers zijn toegepast.

De expositie ‘4therecord’ wordt geopend vlak voor de zogenaamde WetenWeek, en blijft bestaan tot eind 2007. De 21ste editie van de WetenWeek, georganiseerd onder auspiciën van het Nationale Centrum voor Wetenschap en Techniek, vindt plaats in de herfstvakantie van 18-25 oktober 2006. In 2006 is het thema van de WetenWeek ‘gebruik je energie’. De Wetenweek heeft tot doel jong en oud op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de fascinerende wereld van wetenschap en techniek. Tijdens de WetenWeek worden in Energetica verschillende evenementen georganiseerd. Hoogtepunt daarvan zal een optreden van de muzikant Spinvis zijn. Dit optreden spitst zich toe op de manier waarop Spinvis zijn geluidsverzameling op cassette gebruikt tijdens zijn optredens. Daarbij is voor hem belangrijk dat oude technieken via het geluid van tikken en krassen en de andere kant van de cassette hoorbaar zijn.

Het Project Sound Souvenirs