4. Oude banden en interviews

Het geluidsmateriaal voor de tentoonstellingen wordt onder meer verzameld door het publiek te vragen ons te laten weten welke oude geluidsbanden het nog in bezit heeft. Met behulp van een vragenlijstje gaan we na om hoeveel banden het gaat en wat daar globaal op staat. Veel mensen staan namelijk op het punt deze banden weg te gooien, vaak omdat ze geen bandrecorder meer hebben. Aan de hand van de ingevulde vragenlijstjes gaan we na welk materiaal interessant genoeg is om te worden gedigitaliseerd. Deze selectie van banden gaan we, wanneer de eigenaren dat toestaan, digitaliseren. Zo draagt Sound Souvenirs bij aan het behoud van cultureel erfgoed.

Let op: stuur geen banden op! We beginnen met een inventarisatie. Zie: Meedoen?

Een deel van de mensen die ons laten weten dat ze nog over oude geluidsbanden beschikken, zal door ons worden geïnterviewd. Via die interviews willen we meer te weten komen over het gebruik van de band- en cassetterecorder in het verleden. Maar we willen ook nagaan wat de banden met geluiden en muziek doen met uw herinnering. Wat roepen de banden op? Wat betekenen de banden voor wat u over uw persoonlijke geschiedenis en het openbare leven van de jaren vijftig, zestig en zeventig te zeggen heeft?

Het Project Sound Souvenirs

image006.jpg
Advertisement Gevasonor. Source: Bandopname, December 1964, p. 289. Courtesy NVG