Bas Jansen

Bas Jansen (Universiteit van Amsterdam) is aio in het NWO project Sound Technologies & Cultural Practices.

Partners