Het Domein

Van 24 november 2007 tot 25 februari 2008 zal in de historische afdeling van museum Het Domein in Sittard een verdwenen wereld in geluid worden opgeroepen. Daarbij wordt er ook naar gestreefd om een interessante en toegankelijke geschiedenis van techniek te laten zien en horen. Een geschiedenis van techniek die met cultuur verbonden is. Want waarom werd de cassetterecorder veel populairder dan de bandrecorder? Wat had dat te maken met de luistergewoonten en vrijetijdsbestedingen die zich in de jaren vijftig, zestig en zeventig waren ‘toegestaan’? Meer...
Tegelijkertijd met de tenhoorstelling in de historische afdeling zal in de afdeling voor moderne kunst van het Domein bij Sound Souvenirs worden aangesloten.

Partners