Karin Bijsterveld

Karin Bijsterveld (Faculteit Cultuurwetenschappen, Universiteit Maastricht) is projectleider en auteur van het artikel dat de aanleiding vormde tot Sound Souvenirs (‘What Do I Do with My Tape Recorder, zie referenties). Zij is wetenschappelijk directeur van de onderzoekschool Wetenschap, Technologie en Moderne Cultuur (WTMC), en bijzonder hoogleraar op hetzelfde terrein. Deze onderzoekschool richt zich op interdisciplinair onderzoek naar techniek- en wetenschapsontwikkeling. Zij is tevens concertbezoeker voor de Raad voor Cultuur. Ze deed en doet een deel van het archiefonderzoek voor Sound Souvenirs, ondermeer bij Philips en BASF. Bovendien redigeert zij samen met José van Dijck de internationale publicatie Audio Technologies, Memory, and Cultural Practices die in de loop van 2008 wordt uitgebracht door Amsterdam University Press (AUP).

Partners