U kunt helpen!

Heeft u oude banden met geluidsopnamen, laat het ons weten!

Via het onderstaande formulier kunt u ons laten weten welke oude geluidsbanden u nog in huis heeft. Daaruit zullen we een selectie maken voor het onderzoek en voor de tentoonstellingen. Het is dus mogelijk dat uw materiaal niet tot die selectie zal behoren. Omdat de voorbereidende werkzaamheden nog in volle gang zijn, kan het zijn dat we pas in het najaar van 2006 contact met u opnemen. Stuur geen banden op, wij zijn op dit moment vooral in de inventarisatie van geluidsmateriaal geinteresseerd. Alvast hartelijk dank!
 

Naam:
Dhr. Mw.  
Geboortedatum:  
 
Hoe bent u bereikbaar? (meerdere keuzes mogelijk)
via emailadres:  
telefonisch:  
adresgegevens:  
 
In welke periode zijn uw geluidsbanden voornamelijk gemaakt?
voor 1950  
tussen 1950 en 1960  
tussen 1960 en 1970  
na 1970  
niet bekend  
 
Heeft u banden voor de bandrecorder en/of cassettebandjes?
banden voor de bandrecorder  
cassettebandjes  
   
Om welk soort van geluidsopnamen gaat het? U kunt meer dan één keuze aankruisen
opnamen van gezin en familie in huiselijke kring
opnamen van speciale gelegenheden (feesten, jubilea etc.)
opnamen van bijzondere geluiden
muziek (anders dan opnamen van muziek maken in huiselijke kring)

anders, namelijk  

niet bekend
     Betreft het hier bandrecorderbanden of cassettebandjes?
  BandrecorderCassetteBeide
 
Om hoeveel banden en/of cassettebandjes gaat het ongeveer?

- 5  

+ 20
5 - 20   niet bekend
    
   
Wat is de lengte van deze banden en/of cassettebandjes?

- 20 min.  

+ 60 min.
20 - 60 min.   niet bekend
   
Heeft u zelf nog een bandrecorder waarmee u de banden ook nu nog kunt afspelen?

Ja  

Nee  

 (zo ja, om welk merk en type bandrecorder gaat het?)
 
Om welk type bandrecorderband gaat het?
Een spoor
Twee sporen
Vier sporen
niet bekend
 
Om welk merk bandrecorderbanden gaat het?
 
 
Gaat u ermee akkoord dat we (een deel van) uw geluidsopnamen digitaliseren wanneer deze bruikbaar blijken te zijn voor ons onderzoek?

  

ja

  

nee

  

weet ik nog niet
 
En mogen we dat materiaal dan ook gebruiken voor het onderzoek en de tentoonstellingen?

  

ja

  

nee
     
Indien uw banden geschikt zijn voor ons onderzoek:
Mogen wij u interviewen over uw herinneringen aan het gebruik van de bandrecorder?

  

ja

  

nee
     
Hartelijk dank voor uw deelname!

Meedoen?

image008.jpg
Eduard van Heese (left) and unknown person make a recording at the Dam in Amsterdam. Probably 1962. Source: Photo-archives NVG, Wassenaar